Kosztorysowanie

Zajmujemy się wykonywaniem pojedynczych kosztorysów i kalkulacji na zlecenia indywidualne, a także kompleksową obsługą kosztorysową biur projektowych, inwestorów publicznych oraz firm wykonawczych przez doświadczonych kosztorysantów i Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.

W zakres kosztorysowania wchodzą między innymi:

  • Inwentaryzacje, przedmiary, obmiary
  • Opracowanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, na roboty dodatkowe, powykonawcze i inne
  • Kalkulacje na potrzeby kredytów bankowych
  • Weryfikacja kosztorysów
  • Analizy dokumentacji dla potrzeb sporządzenia kalkulacji
  • Analizy opłacalności projektu
  • Analizy ofert wykonawców oraz podwykonawców
  • Rozliczenia prac remontowo-budowlanych