Nadzory oraz doradztwo

W zakres nadzorów i doradztwa wchodzą między innymi:

  • Nadzory inwestorskie wielobranżowe
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Pełnienie funkcji kierownika budowy
  • Doradztwo techniczno-ekonomiczne w zakresie budownictwa
  • Doradztwo techniczne dla osób prywatnych i firm związane z zakupem nieruchomości lub mieszkań
  • Konsultacje w zakresie budownictwa, rozliczania robót i kosztorysowania