O Nas

Właścicielem Zakładu Budowlano-Projektowego JR INWEST z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Strażackiej 10 jest inż. Ryszard Jakubiec, wykładowca (prelegent) na licznych szkoleniach, kursach, konferencjach, itp.

Od ponad 20 lat jest Rzeczoznawcą Kosztorysowym SKB, ponadto posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej od 1992 r.

Przez kilka lat pełnił obowiązki Biegłego sądowego z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlano-instalacyjnych, programów wspomagających w budownictwie oraz budownictwa ogólnego.

Od 2010 r. pełni funkcję Rzeczoznawcy do spraw szacowania szkód powodziowych z listy Wojewody Śląskiego.

Od 2011 pełni funkcję Przewodniczącego oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w Bielsku-Białej.

W latach 2013 – 2019 był V-ce Prezesem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w Warszawie.

Od 2016 r. jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Kosztorysowych SKB.

W latach 1989 - 2008 nadzorował, sporządzał kosztorysy inwestorskie, rozliczał prace inwestycyjne i remontowe oraz wykonywał przeglądy budowlane budynków w Telekomunikacji Polskiej S.A. Przeglądy budynków wykonywane były m.in. w powiatach: bielskim, żywieckim, cieszyńskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, rybnickim, raciborskim, jastrzębskim, wodzisławskim, tyskim, pszczyńskim, inne.

Od 2009 r. współpracuje z instytucjami publicznymi i osobami prawnymi w zakresie nadzorów, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, opinii związanych z kosztorysowaniem i budownictwem oraz przeglądów budynków m.in. z: BBOSiR, INVEST DOM Kęty sp. z. o.o., Tarczyński S.A., LS TECH-HOMES S.A., NZOZ MEDICUS, Olmapol, Banialuka, Urząd Gminy Kozy, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, SOLDON sp. z.o.o., Metalplast Stolarka, Masters, Parafia Ewangelicka w Starym Bielsku i Lasowicach Małych, SKOFF, Patria DOM sp. z o.o., Maxx Apartamenty i inne.


Od 1992 r. kierował budowami oraz nadzorował wiele budynków jednorodzinnych na terenie Bielska-Białej oraz sąsiednich powiatów. Ponadto wielokrotnie sporządzał wyceny prac budowlanych, opinie i ekspertyzy z zakresu kosztorysowania oraz budownictwa zarówno dla instytucji, firm jak i osób prywatnych.


Od 2009 r. prowadzi kursy, warsztaty i szkolenia związane z kosztorysowaniem na terenie całego kraju.


Z. B. P. JR INWEST współpracuje z kadrą wykształconych oraz doświadczonych specjalistów z różnych branż tj. architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i drogowych.