Zarządzanie projektami

Zarządzanie Inwestycją ma na celu zastąpienie inwestora podczas realizacji zadania inwestycyjnego (np. budowy lub remontu budynku).

Na podstawie obowiązków stron ustalonych w umowie do naszych zadań może należeć całość lub część realizacji inwestycji, np. od wykonania projektu wg uzgodnionej koncepcji po przekazanie użytkownikowi niezbędnych dokumentów wraz z kompletem kluczy do gotowego budynku.

Zarządzanie inwestycją płatne jest wg wskaźnika procentowego liczonego od wartości inwestycji lub wartości faktur wystawionych przez wykonawców.

Zaletą takiego rozwiązania jest:

  • Niska cena – koszt zarządzania inwestycją jest dużo niższy niż marża dewelopera czy generalnego wykonawcy
  • Terminowa realizacja – budowa inwestycji przebiega według ustalonego wcześniej harmonogramu
  • Radość i przyjemność budowania – Waszym zadaniem będzie jedynie cieszyć się postępów w budowie własnej inwestycji